ICRH wacht mee

nid%3D1004%7Ctitle%3D%7Cdesc%3D%7Clink%3Dnone

Waar wachten we op?

Op de realisatie van de Millenniumdoelstellingen: 8 afspraken voor een betere wereld.

In 2000 tekenden de 189 leden van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring.In deze verklaring stelden de landen 8 concrete, meetbare Millenniumdoelen om armoede de wereld uit te helpen.
Zo moet de wereld er binnen vijf jaar uitzien:

1. Armoede halveren

Het aantal mensen dat honger lijdt en minder dan een euro per dag kan uitgeven, is gehalveerd.

2. Iedereen naar school

Alle kinderen in de wereld krijgen basisonderwijs.

3. Gelijke kansen

Meisjes mogen net zo vaak naar school als jongens.
De kloof in het onderwijs is verdwenen.

4. Minder kindersterfte

In 1990 stierven 13 miljoen kinderen in de armste landen, vaak door makkelijk te genezen ziektes. In 2015 zijn dat er hooguit 4 miljoen.

5. Minder moedersterfte

Zwanger zijn is gevaarlijk: maar liefst een half miljoen vrouwen per jaar stierven eraan! Dat aantal ligt in 2015 driekwart lager.

6. Aids stoppen

De verspreiding van hiv/aids en andere ziekten zoals malaria en tbc, stopt. Het aantal nieuwe besmettingen blijft stabiel.

7. Duurzaam milieu

Het aantal mensen dat geen schoon drinkwater heeft is gehalveerd. Met een duurzaam milieubeleid gaan we onder andere ontbossing, klimaatverandering en het verdwijnen van soorten tegen.

8. Samenwerken

Niet alleen het Zuiden werkt aan de Millenniumdoelen, ook de rijke landen zetten hun beste beentje voor. Dat doen we niet alleen door geld te geven. We voeren ook eerlijke handel, we zorgen voor betaalbare medicijnen en we schelden oude schulden kwijt.

 Dat valt wel mee. Eigenlijk moeten we de armoede niet halveren, maar helemaal uitroeien. De Millenniumdoelen zijn zo ontworpen, dat ze zeker gehaald kunnen worden. Tenminste, als iedereen zich aan zijn beloften houdt.

Ambitieus?

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat we zulke concrete, meetbare doelen hebben bij deze zware uitdagingen.

 

 
Date: 11/09/2010