There has always been a sense that the academy has been no less a space for sexual harassment than any other organisations and institutions, even against the championing of inclusion and progressive gender politics. This one-day workshop seeks to outline the problem, look at some contemporary policy and practice responses and then explore some strategies for prevention and change.

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent en het Institute for International Research on Criminal Policy van de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht aan de Universiteit Gent werven twee (2) voltijdse doctoraatsbursalen in het onderzoeksdomein seksueel geweld aan voor een periode van vier (4) jaar in het kader van een vierjarig onderzoeksproject naar de mechanismen, aard, omvang en impact van seksueel geweld op vrouwen, mannen en transgender slachtoffers.

 

On Monday and Tuesday 27-28th of February, experts on female genital mutilation will gather at the international symposium on “Challenges in estimating the prevalence of female genital mutilation (FGM) in the European Union and recommendations for future estimations”. The symposium concludes the international research project "FGM-PREV". This project was a cooperation between ICRH (Ghent University, Belgium), INED (France) and BICOCCA (Universita’ degli studi di Milano, Italy) and funded by the DAPHNE programme of the European Union.

Today the Gender-Based Violence Recovery Centre (GBVRC), Mombasa Kenya, a centre for victims of gender-based violence, received the label of the UNESCO Chair Sexual Health & Human Rights. During a press conference in Paris the centre was honoured for promoting sexual health en human rights in challenging contexts.

The Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.
On November 30th, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy was officially launched in the presence of Secretary of State for Scientific Policy Dr Elke Sleurs, Dr Moazzam Ali of the Human Reproduction Programme (WHO), Director UNFPA Brussels Mrs Sietske Steneker and Secretary of the European Parliamentary Forum on Population and Development Mr Neil Datta.

On 1 and 2 December 2016, the Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy organised its first international conference.

It is our World AIDS Day aspiration to continue creating public awareness about HIV/AIDS-related issues throughout the year !

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent coördineert in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische zorgcentra na seksueel geweld. Dit onderzoek wordt geleid door dr Ines Keygnaert die ook de haalbaarheidsstudie coördineerde en het model voor Belgische zorgcentra na seksueel geweld ontwikkelde in nauwe samenwerking met Belgische ziekenhuizen, medische en psychosociale zorgverleners, slachtoffers, forensische deskundigen, justitie en politie. De pilootstudie wenst in 3 Belgische steden dit multidisciplinair zorgcentrum uit te testen: één in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel.
Hiervoor plaatsen wij een vacature voor een wetenschappelijk medewerker pilootproject Belgische zorgcentra na seksueel geweld.

On 8 November 2016, Professor dr. Marleen Temmerman received the EDCTP Award for Outstanding Female Scientist 2016 In Zambia.

Pages