UN-MENAMAIS project rond seksueel geweld bij ouderen zoekt interviewers

In het kader van een onderzoeksproject rond seksueel geweld bij ouderen zoekt het International Centre for Reproductive Health (ICRH) van de Universiteit Gent interviewers die op vrijwillige basis aan dit project wensen mee te werken voor de periode van april 2019 tot en met september 2019.
Het ICRH is een onderzoeks-, interventie- en opleidingseenheid binnen de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (campus UZ) met satellietcentra in Kenia en Mozambique.

Korte beschrijving van het project
Het UN-MENAMAIS onderzoeksproject wil bijdragen tot een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld op mannelijke, vrouwelijke en transgender slachtoffers, ongeacht hun seksuele oriëntatie of legale status, en op hun peers, nakomelingen, professionals alsook de algemene Belgische bevolking. Het uiteindelijk doel van het project is om beleid en zorg rond seksueel geweld in België te verbeteren.
Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief luik waarin een vragenlijst aangeboden wordt aan de Belgische algemene populatie, met speciale aandacht voor onder andere ouderen en een kwalitatief luik waarin diepte-interviews worden afgenomen met slachtoffers van seksueel geweld.
In deze fase van het onderzoek is het UN-MENAMAIS team op zoek naar interviewers die op vrijwillige basis willen helpen bij het afnemen van de vragenlijst “Gezondheid, Seksualiteit en Welbevinden in België” bij ouderen in Vlaanderen. De gestructureerde interviews zullen worden afgenomen in de periode van maart 2019 tot en met september 2019.

Functiebeschrijving
De opdracht van de interviewer zal er in bestaan om de vragenlijst “Gezondheid, Seksualiteit en Welbevinden in België” af te nemen tijdens een face-to-face interview met ouderen die thuis of in een voorziening verblijven in Vlaanderen.
Interviews zullen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. De ouderen zullen op voorhand op een representatieve manier geselecteerd worden door het onderzoeksteam. Tijdens de periode waarin de interviews afgenomen worden, zal de nodige ondersteuning aangeboden worden door het UN-MENAMAIS team.

Meer info: zie pdf in bijlage