Cultureel competente vorming in opvanginitiatieven

ICRH moedigt het initiatief van Minister Francken aan om cursussen rond seksualiteit en relatievorming in asielcentra op te zetten, maar wij dringen hierbij aan dat dit op een cultureel competente manier gebeurt, vanuit een positieve kijk op seksuele gezondheid en in alle opvanginitiatieven, groot of klein. Daarnaast is het ook nodig om parallel hiermee –en zoals Europese richlijnen (2013/33/EU) dat ook eisen- om aan preventie van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag te doen en medewerkers hiervoor op te leiden. Samen met Sensoa, Fedasil, het Rode Kruis en UNHCR ontwikkelde ICRH hiervoor reeds een trainingsmanual, sensibiliseringsmateriaal, gedragscodes en beleidsprocedures (Senperforto). We moedigen dan ook aan dat dit materiaal geconsulteerd en geïmplementeerd wordt en zijn graag bereid om daar aan mee te werken.​

Meer informatie: Dr. Ines Keygnaert - Ines.Keygnaert@UGent.be