Vacature voor een wetenschappelijk medewerker pilootproject Belgische zorgcentra na seksueel geweld.

Het International Centre for Reproductive Health van de vakgroep uro-gynaecologie aan de Universiteit Gent coördineert in opdracht van de federale overheid de pilootstudie rond Belgische zorgcentra na seksueel geweld. Dit onderzoek wordt geleid door dr Ines Keygnaert die ook de haalbaarheidsstudie coördineerde en het model voor Belgische zorgcentra na seksueel geweld ontwikkelde in nauwe samenwerking met Belgische ziekenhuizen, medische en psychosociale zorgverleners, slachtoffers, forensische deskundigen, justitie en politie. De pilootstudie wenst in 3 Belgische steden dit multidisciplinair zorgcentrum uit te testen: één in Vlaanderen, één in Wallonië en één in Brussel.

Hiervoor plaatsen wij een vacature voor een wetenschappelijk medewerker pilootproject Belgische zorgcentra na seksueel geweld.

De functie zal er voornamelijk uit bestaan om in samenwerking met de onderzoekscoördinator de wetenschappelijke voorbereiding en opvolging van de studie te verzekeren (onderzoeksprotocol uitschrijven, vragenlijsten opstellen, ethische goedkeuring aanvragen, opvolging studie, analyse resultaten, publicatie, eindrapport…) alsook daarnaast de inhoudelijke en vormelijke coördinatie te garanderen (stuurgroepen voorbereiden, verslaggeving van overlegtafels, draaiboek pilotering,

Meer informatie: http://icrhb.org/vacancy/wetenschappelijk-medewerker-pilootproject-belgische-zorgcentra-na-seksueel-geweld