Vacancies

UGent-ICRH souhaite recruter un(e) assistant(e) scientifique pour tester et évaluer la Ligne chat francophone et néerlandophone de prise en charge des Violences Sexuelles.
UGent-ICRH wenst een wetenschappelijk medewerker aan te werven om het Nederlandstalig en Franstalig chatteam te versterken bij het uittesten en evalueren van de Chatlijn na Seksueel Geweld.

Undefined

Wil je interviews afnemen voor een onderzoek naar seksueel geweld?

Undefined

We bieden de kans aan een 10-tal mensen om deel te nemen aan deze studie als interview(st)er. Interviews zullen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden en er kan rekening gehouden worden met eigen planning. Interview(st)ers worden aangeworven in het statuut van jobstudent en ontvangen een vergoeding per afgenomen interview. Plaatselijke vervoerskosten worden vergoed.

Dutch