Publications

Ce manuel explicite comment donner une formation de base au sujet de la violence intrafamiliale et sexuelle au personnel soignant des hôpitaux belges. La violence sexuelle et intrafamiliale constitue un problème de santé publique au niveau mondial et touche également beaucoup de personnes en Belgique.

Undefined

Deze checklist is opgemaakt op basis van de internationale aanbevelingen voor een optimale opvang van slachtoffers van verkrachting (WHO 2003, WHO 2013, CDC 2015, NICE CG26 2005, ObsGyn nr 27 2013) in het kader van het project « Aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld in de Belgische ziekenhuizen 2014-2015” in opdracht en met de steun van de FOD Volksgezondheid.

Undefined

Cette « checklist » a été réalisée selon les recommandations internationales de bonne prise en charge des victimes de violence sexuelle (WHO 2003, WHO 2013, CDC 2015, NICE CG26 2005, ObsGyn nr27 2013) dans le cadre du projet « Prise en charge de la violence intrafamiliale et sexuelle au sein des hôpitaux belges 2014-2015», à la demande et avec le soutien du SPF Santé Publique.

Undefined

Wat voorligt is een handleiding voor het geven van een basisvorming rond intrafamiliaal en seksueel geweld aan zorgverleners in Belgische ziekenhuizen. Seksueel en intrafamiliaal geweld is een volksgezondheidprobleem op wereldvlak, dat ook vele mensen in België treft. Deze geweldsvormen kunnen meervoudige en langdurige psychische, fysieke, seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaken.

Undefined

Sociale bescherming wordt doorgaans geassocieerd met goede en voor iedereen toegankelijke systemen van sociale zekerheid. Die moeten mensen in staat stellen moeilijke periodes tijdens hun leven door te komen. Nuttig en nodig, zeer zeker, maar laat ons niet vergeten dat een aantal van die moeilijke periodes ook perfect voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door seksuele en reproductieve rechten te garanderen en vrouwen zelf te laten beslissen over hun voortplanting.

Undefined

Introduction: Women who do not switch to alternate methods after contraceptive discontinuation, for reasons other than the desire to get pregnant or not needing it, are at obvious risk for unplanned pregnancies or unwanted births. This paper examines the factors that influence women to switch from Intrauterine Contraceptive Device (IUCD) to other methods instead of terminating contraceptive usage altogether.

Undefined

The last decade of the MDG era witnessed substantial focus on reaching the bottom economic quintiles in low and middle income countries.

Undefined

Worldwide, increasing numbers of young unmarried people and adolescents are at risk of unplanned pregnancy. Such pregnancies entail significant consequences for the well-being of mother and child. In his thesis, Peter describes the results of two intervention studies addressing unmarried people in different regions, namely China and Latin America. In the last chapter he proposes an innovative intervention model that might be complementary to existing approaches for the development of future adolescent sexual health programmes and related research.

Undefined

Summary: Data from the VOICE study1 showing greater HIV-1 acquisition among women who use depot medroxyprogersterone acetate (DMPA) than injectable norethisterone (NET-EN) contraception elicited comment suggesting that use of DMPA be limited.2 The fundamental uncertainty, which has not been addressed by the VOICE data or recent meta-analyses of other observational data cited in the commentary,3,4 is whether DMPA increases susceptibility to HIV, or whether women at increased risk of HIV are more likely to use DMPA.

Undefined

Application of Bethesda guidelines on cervical cytology involves human papillomavirus (HPV) determinations on all ASC-US and ASC-H results. We compared HPV DNA results in view of the eventual development of a cervical intraepithelial neoplasia lesion determined either on cytology or histology

Undefined

Pages